🌟دنیای آواشناسی کودکانه🌟

تومان45,000

اطلاعات بیشتر

رده سنی

🌟دنیای آواشناسی کودکانه🌟
..
✅زبان آموزی یکی از مهم‌ترین وظایف مراکز پیش دبستانی و برای کودکان امری حیاتی می‌باشد زیرا پایه و اساس همه‌ی یادگیری‌ها است.
.
🔰چهاررکن اساسی زبان آموزی مهارت‌های شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن است. زبان آموزی در دوره‌ی پیش از دبستان با شنیدن آغاز می‌شود و به گفتن می‌انجامد و در دبستان با خواندن و نوشتن به تکامل می‌رسد.
.
✅اکثر متخصصان اتفاق نظر دارند که برقراری توازن بین رویکرد آوایی و بازشناسی واژه بهترین رویکرد آغاز خواندن به شمار می‌آید.
.
🌸آنچه در روانشناسی رشد مورد توجه قرار می‌گیرد آموزش مهارت‌های زبان آموزی و مهارت‌های خواندن و نوشتن می‌باشد زیرا کودک با تسلط بر زبان مادری، به گنجینه‌ی لغات و ترکیبات و تغییر و تبدیل‌های آنان دست می‌یابد.
.
🔶آنچه مسلم است، پیشرفت زبان آموزی و گسترش دایره‌ی لغات و مفاهیم گوناگون ازعوامل مؤثر در رشد شناختی کودکان می‌باشد.
.
📄تعداد صفحات 24

💎مجموعه‌ی مهارت‌های زبان آموزی شامل:
💠جلد 1 شناخت صامت‌ها و مصوت‌ها و کلمات ترکیبی

💠جلد 2 آموزش صامت‌ها و مصوت‌ها و کلمات ترکیبی

💠جلد 3 تشخیص صداهای همخوان در اول و وسط کلمه

💠جلد 4تشخیص صداهای همخوان در آخر کلمه
💠جلد 5 شناخت کلمه‌های هم‌آوا و هم‌آهنگ
💠جلد 6 شناخت فعل‌ها و فعالیت‌ها
..
👈رده سنی: پیش دبستانی

☘️هزینه پکیج شش جلدی با تخفیف کودکپدیا ۴۵ تومن

توضیحات تکمیلی

توضیحات

🌟دنیای آواشناسی کودکانه🌟
..
✅زبان آموزی یکی از مهم‌ترین وظایف مراکز پیش دبستانی و برای کودکان امری حیاتی می‌باشد زیرا پایه و اساس همه‌ی یادگیری‌ها است.
.
🔰چهاررکن اساسی زبان آموزی مهارت‌های شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن است. زبان آموزی در دوره‌ی پیش از دبستان با شنیدن آغاز می‌شود و به گفتن می‌انجامد و در دبستان با خواندن و نوشتن به تکامل می‌رسد.
.
✅اکثر متخصصان اتفاق نظر دارند که برقراری توازن بین رویکرد آوایی و بازشناسی واژه بهترین رویکرد آغاز خواندن به شمار می‌آید.
.
🌸آنچه در روانشناسی رشد مورد توجه قرار می‌گیرد آموزش مهارت‌های زبان آموزی و مهارت‌های خواندن و نوشتن می‌باشد زیرا کودک با تسلط بر زبان مادری، به گنجینه‌ی لغات و ترکیبات و تغییر و تبدیل‌های آنان دست می‌یابد.
.
🔶آنچه مسلم است، پیشرفت زبان آموزی و گسترش دایره‌ی لغات و مفاهیم گوناگون ازعوامل مؤثر در رشد شناختی کودکان می‌باشد.
.
📄تعداد صفحات 24

💎مجموعه‌ی مهارت‌های زبان آموزی شامل:
💠جلد 1 شناخت صامت‌ها و مصوت‌ها و کلمات ترکیبی

💠جلد 2 آموزش صامت‌ها و مصوت‌ها و کلمات ترکیبی

💠جلد 3 تشخیص صداهای همخوان در اول و وسط کلمه

💠جلد 4تشخیص صداهای همخوان در آخر کلمه
💠جلد 5 شناخت کلمه‌های هم‌آوا و هم‌آهنگ
💠جلد 6 شناخت فعل‌ها و فعالیت‌ها
..
👈رده سنی: پیش دبستانی

☘️هزینه پکیج شش جلدی با تخفیف کودکپدیا ۴۵ تومن

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

رده سنی

دیدگاه مشتریان

دیدگاه خود را مطرح کنید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن