مقالات

انتخاب کتاب برای کودک زیر دو سال

کتاب های انتخاب شده برای رده سنی زیر دوسال باید دارای این ویژگی ها باشد: 🔶استفاده از رنگهای شاد برای طراحی جلد و صفحه های

کودک و تلویزیون

امروزه تلویزیون به یکی از ضروریات زندگی تبدیل شده است اما تماشای بیش از حد تلویزیون آسیب_های زیادی را متوجه افراد و مخصوصا کودکان می_کند

مدرسه هراسی

ترس از مدرسه یکی از اختلال‌های روانی شایع در دوران مدرسه است که در کودکان دبستانی بیشتر دیده می‌شود. بسیاری از کودکان هنگام جدا شدن

مادران شاغل

همه کودکان به یک شیوه با مسئله جدایی از مادر برخورد نمی‌کنند؛ بعضی از آنها با خوشحالی از مادر خداحافظی می‌کنند تا به محل کارش

مهارت های ورود به کلاس اول

کودک شما هفت ساله است .می‌تواند به خوبی حدود نیم ساعت تمرکز کند، می‌تواند برخی مسائل را کاملاً توضیح دهد. به آسانی و بدون اضطراب